Strona Główna BIP Strona Główna
Powiat Pruszkowski Ziemski
 

Powiat Pruszkowski Ziemski

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. (22) 738-14-00
fax. (22) 728-92-47
e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl
www.powiat.pruszkow.pl

Powiat Pruszkowski

PRUSZKÓW

Urząd Miejski
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel. (22) 758- 62-43
fax. (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl
www.pruszkow.pl

MICHAŁOWICE

Urząd Gminy
ul. Raszyńska 34
05-806 Michałowice
tel. (22) 350-91-01
fax. (22) 350-91-01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl

PIASTÓW

Urząd Miejski
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów
tel. (22) 723-64-97
fax. (22) 723-66-00
e-mail: umpiastow@piastow.pl
www.piastow.pl

NADARZYN

Urząd Gminy
ul. Mszczonowska 19
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 729-81-85
fax. (22) 729-81-75
e-mail: gmina@nadarzyn.pl
www.nadarzyn.pl

BRWINÓW

Urząd Gminy
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
tel. (22) 738-25-50
fax. (22) 729-63-90
e-mail: brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl

RASZYN

Urząd Gminy
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
tel. (22) 701-77-77
fax. (22) 701-77-78
e-mail: raszynug@raszyn.pl
www.raszyn.pl