Strona Główna BIP Strona Główna
kursy żołnierzy rezerwy
 

Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2016 r.

Informujemy, że w terminie 22.08 — 18.11.2016 r. (89 dni) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaplanowane są kursy oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44B03 i 44C01 oraz w korpusie Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A01 do 46C03.

Wnioski o powołanie na wyżej wymienione kursy przyjmowane będą do 31 marca 2016 r. od żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karanych.

Więcej informacji nt. kursów można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod nr tel. 261-824-384 pok. 303

Informujemy, ze na wszystkie pozostałe kursy w 2016 roku limit miejsc został wyczerpany. Obecnie Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota prowadzi nabór na kursy przeszkalania kadry rezerwy w 2017 r.

Wymagane kryteria !!!

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie studentów, absolwentów itp.) i którzy zgłoszą się ochotniczo (do 30 września 2016 r. złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Ochota, pok. 303). W korpusie osobowym medycznym mogą być skierowane także osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy.

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż potrzeb uzupełnieniowych Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Ochota w pierwszej kolejności powoła ochotników posiadających nadany przydział kryzysowy, mobilizacyjny lub kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.

Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP;

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej;

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
  • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • wiek do 40 lat;
  • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Na kurs oficerski w SW 48A01 dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej wskazanych przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP lub Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2010 r. , Nr 87, poz. 561 z późn. zm.);
  • nie przekroczyli 40 roku życia;
  • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.

Na kurs podoficerski w SW 40H21 można kierować wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).

Więcej informacji nt. kursów można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod nr tel. 261-824-384 pok. 303