Strona Główna BIP Strona Główna
Dowództwo
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk mgr inż. Mirosław Marzec

ppłk mgr inż. Mirosław Marzec

tel. 261-824-962


Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Szef Wydziału PMiAR

mjr Paweł Zasuń

mjr mgr inż. Paweł Zasuń

tel. 261-824-937


Szef Wydziału Rekrutacji

mjr mgr inż. Waldemar Andrzejewski

tel. 261-826-141