Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warszawa-Ochota

ul. Sękocińska 8
02-313 Warszawa


Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień:
poniedziałek 730 - 1700
wtorek - piątek 730 - 1530

Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek 800 - 1630
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1500
Piątek 800 - 1500

e-mail
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl

Telefony
Dyżurka/Portier SUFO - 261-826-806
fax - 261-824-971

Wojskowy Komendant Uzupełnień - tel. 22 822 20 51, 261 826 806 w 235
Szef Wydziału – Zastępca Komendanta - tel. 261 824 937, 261 826 806 w 237, kom. 600 888 038
Referent prawno – administracyjny - tel. 261 826 806 w 209
Informatycy - tel. 261 826 806 w 202, 261 826 806 w 226
Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska) - tel. 261 824 213, 261 826 806 w 205


Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami - tel. 261 824 937, 261 826 806 w 237, kom. 600 888 038
Szef Sekcji (System Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia, Akcja Kurierska, Gotowość Bojowa i Mobilizacyjna) - tel. 261 824 384, 261 826 806 w 227
Inspektor (środki transportowe i maszyny, świadczenia: osobiste, rzeczowe i szczególne, sprawozdania PM – 1) - tel. 261 824 120, 261 826 806 w 224
Specjalista (przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe) - tel. 261 826 806 w 207 lub 206
Referent (ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) - tel. 261 824 929, 261 824 949
Inspektor (pracownicze przydziały mobilizacyjne, reklamowanie, przydziały organizacyjno – mobilizacyjne,) - tel. 261 824 120, 261 826 806 w 230
Kierownik Sekcji Administrowania Rezerwami - tel. 261 824 329


Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji - tel. 261 826 141, 261 826 806 w 218
Oficer Wydziału (służba przygotowawcza, Narodowe Siły Rezerwowe, przydziały kryzysowe) - tel. 261 826 806 w 225
Specjalista (służba przygotowawcza, Narodowe Siły Rezerwowe) - tel. 261 826 621, 261 826 806 w 203 lub 234
Specjalista (zawodowa służba wojskowa, szkolnictwo wojskowe) - tel. 261 826 623

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - tel. 261 826 622
Kierownik Kancelarii (Jawna) - tel. 261 826 962


Mapa dojazdu