Strona Główna BIP Strona Główna
3. Sandomierski batalion radiotechniczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 3. Sandomierski batalion radiotechniczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Mickiewicza 38, 27 − 600 Sandomierz
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • Szczególnie poszukiwani są szeregowi na następujące stanowiska:
 • elektromechanik stacji radiolokacyjnej;
 • operator stacji kierowca kat. C+E;
 • kierowca ratownik;
 • Podoficerowie na stanowiska:
 • technik stacji radiolokacyjnej;
 • dowódca radiostacji.
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • odbyta zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
 • wykształcenie techniczne potwierdzone stosownymi świadectwami i certyfikatami;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego wg STANG 6001;
 • dodatkowe uprawnienia przydatne na ww. stanowiskach;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z WF;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-514-514
261-514-511
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej  www.3brt2.wp.mil.pl