Strona Główna BIP Strona Główna
Centralny Ośrodek Amnalizy Skażeń
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
Miejsce kwalifikacji: ul. K. Leskiego 7, 01-499 Warszawa
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • oficerów, podoficerów
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • Ośrodek poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:
  • szef sekcji - MJR -ang. 2222;
  • oficer - POR./KPT. - ang. 1111;
  • podoficer specjalista - PDF.ST. - ang. 1111;
  • strszy analityk - PDF.ST. - ANG. 1111;
  • starszy technik - PDF. - ang. 1111 prawo jazdy  kat. C+E;
  • Ponadto ocicerowie muszą mieć poświadczenie bezpieczeństwa TAJNE, natomiast podoficerowie POUFNE.
Kontakt z jednostką 261-892-670
261-892-713
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.coas.wp.mil.pl