Strona Główna BIP Strona Główna
JW 3391
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu
Miejsce kwalifikacji: ul. Piłsudskiego 36; 22-400 Zamość
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa;
  • oświadczenie o niekaralności
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • dane dotychczasowego przebiegu służby (żołnierze z NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • CV
Kontakt z jednostką 261-181-307
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -