Strona Główna BIP Strona Główna
1 Ośrodek Radioelektroniczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Ośrodek radioelektroniczny
Miejsce kwalifikacji: JW 3411 05-600 Grójec
Termin kwalifikacji: 5 września 2017 roku godz 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa;
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);
  • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • CV
Kontakt z jednostką 261-513-209
261-513-441
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1orel.wp.mil.pl