Strona Główna BIP Strona Główna
1 Ośrodek Radioelektroniczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Ośrodek Radioelektroniczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Słomczyn-Kącin 1, 05-600 Grójec
Termin kwalifikacji: 28 sierpnia 2018 roku
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • oficerów na stanowiska: szef sekcji, dowódca kompanii, szef zespołu;
  • podoficerów starszych na stanowiska: dowódca plutonu;
  • podoficerów na stanowiska:  starszy technik-kierowca, technik-starszy radiooperator ;
  • podoficer młodszy na stanowiska:  starszy operator-kierowca;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • książeczka wojskowa wraz z dokumentem tożsamości;
  • życiorys wraz z dokumentami potwierdzającymi przebieg zasadniczej służby przygotowawczej;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np.: prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-513-441; 261-513-485
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1orel.wp.mil.pl