Strona Główna BIP Strona Główna
1 Ośrodek Radioelektroniczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Ośrodek Radioelektroniczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Słomczyn-Kącin 1, 05-600 Grójec
Termin kwalifikacji: 9 kwietnia 2018 roku
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • oficerów na stanowiska: szef sekcji, dowódca kompanii, szef zespołu;
 • podoficerów starszych na stanowiska: dowódca plutonu;
 • podoficerów na stanowiska: technik kompanii, technik;
 • szeregowych na stanowiska: nasłuchowiec, młodszy nasłuchowiec, kierowca, kierowca-elektromechanik, elektromechanik.
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa;
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
 • strój sportowy;
 • CV
Kontakt z jednostką 261-513-441
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1orel.wp.mil.pl