Strona Główna BIP Strona Główna
1 Ośrodek Radioelektroniczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Ośrodek Radioelektroniczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Słomczyn-Kącin 1, 05-600 Grójec
Termin kwalifikacji: 8 maja 2018 roku
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • oficerów na stanowiska: szef sekcji, dowódca kompanii, szef zespołu, dowódca stanowiska dowodzenia;
 • podoficerów starszych na stanowiska: dowódca plutonu;
 • podoficerów na stanowiska: starszy podoficer sztabowy, podoficer sztabowy, starszy technik-kierowca, technik-starszy radiooperator ;
 • podoficer młodszy na stanowiska: dowódca stacji, starszy operator-kierowca;
 • szeregowych na stanowiska: kierowca, młodszy nasłuchowiec, operator, kierowca-elektromechanik, nasłuchowiec.
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczka wojskowa wraz z dokumentem tożsamości;
 • życiorys wraz z dokumentami potwierdzającymi przebieg zasadniczej służby przygotowawczej;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np.: prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-513-441
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1orel.wp.mil.pl