Strona Główna BIP Strona Główna
3 batalion zmechanizowany
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 3 batalion zmechanizowany 7 BOW
Miejsce kwalifikacji: ul. Zagórska 21. 72-320 Trzebiatów
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa;
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR);
  • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • CV
Kontakt z jednostką 261-458-514
261-459-607
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.7bow.wp.mil.pl