Strona Główna BIP Strona Główna
Służba wojskowa żołnierzy rezerwy
 

SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na:

  • Odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
  • Pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Zasady pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy określono w ustawie z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) - rozdział 5 i 6.

Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej