Strona Główna BIP Strona Główna
JW 5644
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki JW 5644
Miejsce kwalifikacji: ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Bałobrzegi
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • POR./KPT. (korpusy: 20, 28, 38, 54);
  • PPOR./POR. (korpusy: 20, 28, 46);
  • PDF STARSZY (korpusy: 28, 34, 38);
  • PODOFICER (korpusy: 20, 28, 34, 38,  52, 54);
  • PDF MŁODSZY (korpus 28);
  • SZER/ST. SZER. (korpusy: 20, 28, 34, 38);
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy    -
Kontakt z jednostką 261-877-183
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.jw5644.wp.mil.pl