Strona Główna BIP Strona Główna
JW 2414
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki JW 2414
Miejsce kwalifikacji: ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • ukończona służba przygotowawcza z wynikiem bardzo dobry lub dobty;
  • sprawność fizyczna na bardzo dobrym poziomie;
  • rok urodzenie: 1990-1997;
  • Preferowane: ukończona służba przygotowawcza w SW: 20B82, liceum wojskowe, stowarzyszenia paramiliterne.
Kontakt z jednostką 261-847-150
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.pulkochrony.wp.mil.pl/pl/index.html