Strona Główna BIP Strona Główna
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
Miejsce kwalifikacji: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
Termin kwalifikacji: 20 kwietnia 2017 roku od godz. 09.00 – w korpusie oficerów oraz podoficerów;
25 kwietnia 2017 roku od godz. 09.00 – w korpusie oficerów oraz podoficerów;
27 kwietnia 2017 roku od godz. 09.00 – w korpusie szeregowych.
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
  • podoficerów;
  • oficerów;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV
Kontakt z jednostką 261-398-691 – kpt. Małgorzata REPNIK
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -