Strona Główna BIP Strona Główna
15 Mazurski Batalion Saperów
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 15 batalion saperów
Miejsce kwalifikacji: ul Wojska Polskiego 33, 12-250 Orzysz
Termin kwalifikacji:  
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • książeczka wojskowa;
  • dowód osobisty;
  • kontrakty w ramach NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-331-308
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.15bsap.wp.mil.pl