Strona Główna BIP Strona Główna
6 batalion logistyczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 6 batalion logistyczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Głowackiego 11 , 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji: 13.06.2018 r.
12.09.2018 r.
10.10.2018 r.
17.11.2018 r.
12.12.2018 r.
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
  • Narodowe Siły Rezerwowe
Korpus
  • oficerów
  • młodszy oficerów
  • podoficerów
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-134-466. 261-134-022
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.6blog.wp.mil.pl