Strona Główna BIP Strona Główna
6 batalion logistyczny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 6 batalion logistyczny
Miejsce kwalifikacji: ul. Głowackiego 11 , 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji:
 • 11.01.2017 godz. 8.00
 • 08.02.2017 godz. 8.00
 • 08.03.2017 godz. 8.00
 • 12.04.2017 godz. 8.00
 • 10.05.2017 godz. 8.00
 • 14.06.2017 godz. 8.00
 • 13.09.2017 godz. 8.00
 • 11.10.2017 godz. 8.00
 • 08.11.2017 godz. 8.00
 • 13.12.2017 godz. 8.00
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • szeregowych;
 • podoficerów;
 • oficerów;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
 • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-134-466. 261-134-022
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.6blog.wp.mil.pl