Strona Główna BIP Strona Główna
18 batalion powietrznodesantowy
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 18 batalion powietrznodesantowy
Miejsce kwalifikacji: ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
Termin kwalifikacji:
 • 11.01.2017, 25.01.2017 godz. 8.00
 • 08.02.2017, 22.02.2017 godz. 8.00
 • 08.03.2017, 22.03.2017 godz. 8.00
 • 05.04.2017, 19.04.2017 godz. 8.00
 • 10.05.2017, 24.05.2017 godz. 8.00
 • 07.06.2017, 21.06.2017 godz. 8.00
 • 06.09.2017, 20.09.2017 godz. 8.00
 • 04.10.2017, 18.10.2017 godz. 8.00
 • 08.11.2017, 22.11.2017 godz. 8.00
 • 06.12.2017, 20.12.2017 godz. 8.00
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • szeregowych;
 • podoficerów;
 • oficerów;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
 • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-123-432
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.18bpd.wp.mil.pl