Strona Główna BIP Strona Główna
16 batalion powietrznodesantowy
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 16 batalion powietrznodesantowy
Miejsce kwalifikacji: ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji:
  • 12, 26 września
  • 10, 24 października;
  • 14, 28 listopada;
  • 05, 12 grudnia.
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus Jednostka prowadzi kwalifikacje na następujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:
  - celowniczy;
  - kierowca-kucharz;
  - saper
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-134-602
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.16bpd.wp.mil.pl