Strona Główna BIP Strona Główna
16 batalion powietrznodesantowy
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 16 batalion powietrznodesantowy
Miejsce kwalifikacji: ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji:
 • 10.01.2017, 24.01.2017 godz. 8.00
 • 07.02.2017, 21.02.2017 godz. 8.00
 • 07.03.2017, 21.03.2017 godz. 8.00
 • 11.04.2017, 26.04.2017 godz. 8.00
 • 09.05.2017, 23.05.2017 godz. 8.00
 • 13.06.2017, 27.06.2017 godz. 8.00
 • 12.09.2017, 26.09.2017 godz. 8.00
 • 10.10.2017, 24.10.2017 godz. 8.00
 • 14.11.2017, 28.11.2017 godz. 8.00
 • 05.12.2017, 12.12.2017 godz. 8.00
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • szeregowych;
 • podoficerów;
 • oficerów;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
 • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-134-602, 261-134-551
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.16bpd.wp.mil.pl