Strona Główna BIP Strona Główna
6 batalion powietrznodesantowy
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 6 batalion powietrznodesantowy
Miejsce kwalifikacji: ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice
Termin kwalifikacji:
 • 03.01.2018, 10.01.2018 godz. 8.00
 • 07.02.2018, 14.02.2018 godz. 8.00
 • 07.03.2018, 14.03.2018 godz. 8.00
 • 04.04.2018, 18.04.2018 godz. 8.00
 • 09.05.2018, 16.05.2018 godz. 8.00
 • 06.06.2018, 13.06.2018 godz. 8.00
 • 05.09.2018, 12.09.2018 godz. 8.00
 • 0310.2018, 10.10.2018 godz. 8.00
 • 07.11.2018, 14.11.2018 godz. 8.00
 • 05.12.2018, 12.12.2018 godz. 8.00
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa i NSR
Korpus
 • szeregowych;
 • podoficerów;
 • oficerów;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające osiadane kwalifikacje
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
 • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką zawodowa służba: 261-111-712
NSR: 261-111-718
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.6batalion.wp.mil.pl