Strona Główna BIP Strona Główna
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 25 Brygada Kawalerii Powietrznej
Miejsce kwalifikacji: ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin kwalifikacji: 03 sierpnia 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  •  - oświadczenie o niekaralności;
  •  - dokument tożsamości - książeczke wojskową;
  •  - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  •  - zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
  •  - strój sportowy;
  •  - przybory piśmiennicze.
Kontakt z jednostką  
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej