Strona Główna BIP Strona Główna
JW 2189
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 2 Mazowiecki Pułk Saperów
Miejsce kwalifikacji: ul. Leśna 4C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Termin kwalifikacji: 15 stycznia 2018 roku
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • -
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • strój sportowy;
  • zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
  • świadectwa ukończenia szkoły;
  • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby oraz specjalności wojskowych.
Kontakt z jednostką 261-863-325
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.2mpsap.wp.mil.pl