Strona Główna BIP Strona Główna
25 batalion dowodzenia
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 25 batalion dowodzenia
Miejsce kwalifikacji: ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin kwalifikacji: 14 maja 2018 roku od godz. 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych: kierowca kat C, kierowca kat C+E, kierowca ratownik medyczny, saper;
  • podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.) - w korpusach łączności i informatyki, wojsk lądowych, przeciwlotniczy, logistyki, inżynierii wojskowej, OPBMR. Na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień PLUTONOWY.
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • Dokument tożsamości-książeczka wojskowa;
  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze.
Kontakt z jednostką Przed wyjazdem na kwalifikacje konieczny jest kontakt z jednostką pod numerem 261-167-812 lub 261-167-832.
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -