Strona Główna BIP Strona Główna
5 pułk inżynieryjny
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 5 pułk inżynieryjny
Miejsce kwalifikacji: ul. Metalowa 39, Szczecin-Podjuchy
Termin kwalifikacji: w każdą środę o godz. 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
  • książeczka wojskowa wraz z dokumentem tożsamości;
  • życiorys wraz z dokumentami potwierdzającymi przebieg zasadniczej służby lub służby przygotowawczej;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-454-788
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.5pinz.wp.mil.pl