Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4724
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki JW 4724 NIL
Miejsce kwalifikacji: ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji: 26 kwietnia;
31 maja;
28 czerwca.
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy Możliwość przystąpienia do kwalifikacji TYLKO po złożeniu stosownej ankiety oraz otrzymaniu zaproszenia ze strony jednostki.
Kontakt z jednostką 261-132-497; 693-922-028.
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -