Strona Główna BIP Strona Główna
1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 1Brygada Pancerna
Miejsce kwalifikacji: ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesoła
Termin kwalifikacji: 9 października  2017 roku godz. 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • oficerów młodszych (ppor. por. kpt.)
  • podoficerów (sierż., st. sierż., mł chor.)
  • szeregowych
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
  • nie karani;
  • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
  • strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.
Kontakt z jednostką 261-812-108; 261-812-344; 261-812-109.
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.1bpanc.wp.mil.pll