Strona Główna BIP Strona Główna
7 batalion kawalerii powietrznej
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 7 batalion kawalerii powietrznej
Miejsce kwalifikacji: ul. Piłsudskiego 72, 97 − 200 Tomaszów Mazowiecki
Termin kwalifikacji: 6 lipca 2018 roku o  godz 8.30
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych zawodowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • oświadczenie o niekaralności;
  • dokument tożsamości-książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • przybory piśmiennicze.
Kontakt z jednostką 261-167-714
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej