Strona Główna BIP Strona Główna
wolne stanowiska
 

W dniu 20 czerwca 2017 r. od godziny 7.30 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o nw. parametrach:

Lp. NAZWA
STANOWISKA
STE JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM 6001
POŚWIADCZENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ILOŚĆ
STANOWISK
1 MŁODSZY OFICER PPOR./POR. 2222 POUFNE 10
2 OFICER POR./KPT. 2222 POUFNE 1
3 OFICER POR./KPT. 2222 TAJNE 3

Chętni do udziału w kwalifikacji powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kontakt z jednostką: tel 261 174 305, 261 174 259