Strona Główna BIP Strona Główna
11 bdow
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 11 batalion dowodzenia
Miejsce kwalifikacji: ul Żarska 52, 68-100 Żagań
Termin kwalifikacji: W każdy czwartek sierpnia 2017 roku od godz. 8.00
Rodzaj służby
 • zawodowa służba wojskowa
Korpus
 • oficerów rezerwy (ppor./por.) w korpusie osobowym łączności i informatyki;
 • podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.,) w korpusach osobowych: łaczności i informatyki, inżynierii wojskowej, logistyki;
 • szeregowych zawodowych.
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczka wojskowa;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby, dot. byłych żołnierzy zawodowych;
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
 • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-688-364
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej http://11ldkpanc.wp.mil.pl/