Strona Główna BIP Strona Główna
Jednostka Wojskowa NIL
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki NIL
Miejsce kwalifikacji: ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Termin kwalifikacji: zgłoszenie poprzez WKU
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • podoficerów
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • Kandydat musi być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb.
  • Posiadać obywatelstwo polskie.
  • Dodatkowo samodzielnie może ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania weryfikacji.
Kontakt z jednostką -
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.jw4724.wp.mil.pl