Strona Główna BIP Strona Główna
9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej
Miejsce kwalifikacji: ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo
Termin kwalifikacji: w każdy wtorek
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-315-273
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej 9bkpanc.wp.mil.pl