Strona Główna BIP Strona Główna
11 Mazurski Pułk Artylerii
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 11 Mazurski Pułk Artylerii
Miejsce kwalifikacji: ul. Bema 7, 11-601 Węgorzewo
Termin kwalifikacji: w każdą środę
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-337-132
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej http://11pa.wp.mil.pl/