Strona Główna BIP Strona Główna
JW 2423
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki JW 2423
Miejsce kwalifikacji: ul Żarska 1, 68-100 Żagań
Termin kwalifikacji: do 30 października w każdy piątek o 8.00
od 4 listopada w każdą środę 0 8.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-688-924
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -