Strona Główna BIP Strona Główna
10 OPOLSKA BRYGADA LOGISTYCZNA
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 10 Opolska Brygada Logistyczna
Miejsce kwalifikacji: ul Domańskiego 68, 45-820 Opole
Termin kwalifikacji: w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30
(październik, listopad, grudzień - jednostka nie prowadzi kwalifikacji)
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych na stanowiska w m. Opole oraz m. Krosno Odrzańskie
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
  • świadectwo służby w przypadku byłych żołnierzy zawodowych,
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-625-073, 261-625-093
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej www.10blog.wp.mil.pl