Strona Główna BIP Strona Główna
komunikaty i ogłoszenia
 

Podniesienie kwalifikacji żołnierzy rezerwy w specjlanościach
szczególnie przydatnych dla SZ RP na koszt MON.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalfikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w SZ RP od dnia 18.07.2015 r. istnieje możliwość uzyskania na koszt MON kwalifikacji w specjalnościach szczególnie przydatnych dla SZ RP.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie procedur z tym związanych są:

  • mjr Waldemar Andrzejewski tel. 261-826-141
  • kpt Krzysztof Dziurdzia tel. 261-824-382
  • inspektor Dorota Karolak tel. 261-824.392

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalfikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w SZ RP