Strona Główna BIP Strona Główna
17 WBZ
 
Informacja o kwalifikacji wojskowej
Nazwa jednostki 17 Brygada Zmechanizowana
Miejsce kwalifikacji: ul Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz
Termin kwalifikacji: w każdy wtorek od godz. 08.00
Rodzaj służby
  • zawodowa służba wojskowa
Korpus
  • szeregowych;
Wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości odbycia sprawdzianu z wf;
  • zaświadczenie otrzymane po odbyciu służby przygotowawczej;
  • kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • strój sportowy.
Kontakt z jednostką 261-674-814
Kontakt z WKU Ochota 261-826-623
Strona internetowa jednostki wojskowej -