Strona Główna BIP Strona Główna
Redakcja BIP
 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa - Ochota

Pan Paweł Witczak
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
ul. Sękocińska 8
02-313 Warszawa

Telefon: 261-824-403
Fax: 261-824-971
Mail: p.witczak@ron.mil.pl