Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnienie informacji publicznej
 

Udostępnienie informacji publicznej

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
ul. Sękocińska 8
02-313 Warszawa

Telefon: 261-826-806
Fax: 261-824-971
Mail: wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.